NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Bu eğitim, insan kaynakları konusuna ilişkin temel bilgilerin ve çağdaş metotların teorik olarak katılımcılara aktarılmasını amaçlamaktadır. Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi’ne konu hakkında bilgi ve beceri edinmek, endüstri ve hizmet işletmelerinin İK ya da genel yönetimiyle alakadar olarak kariyerini geliştirmek, insan kaynakları alanında ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak ve sivil toplum kuruluşu ya da kamu kurumundaki yöneticilik görevini en iyi şekilde yapmak isteyen herkes katılabilir. Özellikle yönetici ve yönetici adaylarına yönelik hazırlanan bir programdır.

İnsan kaynakları eğitimi orta veya büyük ölçekli bir işletme yöneten ya da küçük ölçekli bir işletmenin sahibi olan kişiler için de uygundur. Çünkü insan kaynakları eğitimi sertifika programı iş analizi, insan gücü planlama, kariyer ve eğitim yönetimi, işe alma ve yerleştirme, ücret yönetimi, iş değerlendirme ve performans değerlendirme gibi iş dünyasında önemli olan konuların tümünü kapsamaktadır. Bunlar haricinde iş hukuku, işçi ve işveren ilişkileri, iş analizinin amacı, iş analizi sonucu elde edilecek bilgiler, kurumsal personel varlığı ve öngörümleme konuları da eğitimde ele alınmaktadır.

İnsan kaynakları sertifika programı uzaktan eğitim olarak kursiyerlere aktarılmaktadır. Dolayısıyla da katılımcıların eğitim süresi boyunca söz konusu materyalleri sahip oldukları akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarları ile kullanmaları, başarılı bir şekilde kursu tamamlayabilmeleri açısından yeterli olacaktır. Eğitim süresi sonunda katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar. Elde edilen sertifika adayın kariyerinde ve genel olarak kişisel gelişiminde önemli ve her daim geçerli bir belge olma niteliğindedir.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İnsan Kaynakları Yönetimi, yöneticiler tarafından konunun uzmanlarına büsbütün bırakılacak bir mesele değildir. İçinde İnsan Kaynakları birimi ve konunun uzmanlarını barındıran büyük işletmelerde dahi, işini temelde diğer insanlar aracılığıyla yapan yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine bilinçlenmeleri ve paylarına düşen sorumlulukları yerine getirmeleri onların daha etkili yöneticiler olmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Bir kuruluşun insan kaynaklarını doğru yönetmenin o kuruluşu daha yüksek ve kalıcı bir başarıya taşıyabileceğinin bilincini geliştirme,
 • İnsan kaynağı arzı ve talebinin belirlenmesinin önemini anlama ve yerine getirilmesini sağlama,
 • Kuruluşun vizyonunu hayata geçirecek stratejiye insan kaynaklarının planlanması ile sağlanacak katkıyı görme,
 • İşgücü artırımı ile işgücü azaltımının mutlaka çalışan sayısını arttırmak veya azaltmaktan geçmediğini görme,
 • Eleman arama ve eleman seçmenin nasıl daha akılcı ve etkili yapılabileceğini görme ve bu süreçleri daha doğru yönetebilme,
 • İşe yeni başlayan bir kişinin hem işine hem kuruluşuna ısındırılmasının kuruluşa bağlılık duymaya olumlu etkisini anlama ve bu yönde nasıl hareket edilebileceğini bilme,
 • İşgörenlerin eğitimleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirilmelerinin nasıl daha etkili yapılabileceğini bilme ve bu süreçleri daha etkili kılmak için gösterilebilecek çabaları bilme,
 • Şirket küçülmeleri, cinsel taciz, iş ve özel yaşam dengesi gibi günümüzün önemli insan kaynakları meselelerinin çözülmesi veya hafifletilmesi için nasıl bir yaklaşım ve yol izleneceğini bilme,
 • Özetle, insan kaynaklarının daha etkili yönetimi için yöneticilerin sağlayacakları doğrudan katkı ve nezaret konusunda bilinç kazanma.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

Eğitim Süreci


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera