NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Sağlık Hukuku Sertifika Programı kapsamında; sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin detaylı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi onaylı, ıslak imzalı ve sertifikalı online eğitim.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nın sağladığı önemli kazanımlar aşağıda paylaşılmıştır:

 • Sağlık hukuku ve mevzuatının temel kavramları,
 • Tıbbi uygulama hatalarında genel bilgi ve hata tipleri,
 • Tıbbi uygulama hatalarından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları,
 • Sağlık hizmeti sunumunda tarafların hakları ve hekim sorumluluğu,
 • Aydınlatılmış onamın sağlık profesyonelleri ve hastalar tarafından hukuki, tıbbi ve etik boyutu,
 • Tıbbi uygulama hataları davalarında önemli noktalar,
 • Risk tanımlaması, risk analizi ve risk kontrolü yapılarak tıbbi uygulama hatalarının oluşmasının önlenmesine dair bilgiler,
 • Uzmanlık alanlarına göre tıbbi uygulama hataları,
 • Tıbbi uygulama hatalarında hemşire ve yardımcı sağlık personellerinin yeri,
 • Uygun olmayan yetki devri, erken taburcu, hemşire eksikliği, hastane enfeksiyonu gibi risk etkenleri,
 • Hekimlerin kendilerini olası davalardan korumak için yöneldiği defansif tıp kavramı ve tipleri,
 • Defansif tıbbın hukuki boyutu,
 • Tıbbi hata uygulamalarında izlenen prosedürlerle ilgili olarak farklı ülkelerdeki uygulamalar,
 • Tedavi sağlama sürecindeki tıbbi sahtecilik örnekleri ve bunların tespitine dair bilgiler,
 • Tıbbi sahtecilik olgularına dair çözüm önerileri,
 • Dünyada ve Türkiye'de ilaç sahteciliğinin yeri,
 • İlaç sahteciliğinin hukuksal boyutu,
 • Hasta haklarının gelişimi ve mevzuattaki yerine dair bilgiler ve hasta haklarının neler olduğuna dair bilgiler,
 • Hastaların haklarının neler olduğu ve haklarının ihlal edilmesi halinde izlenecek yollar,
 • Kişisel sağlık verilerinin yasal zeminin ve önemi,
 • Sağlık sigortacılığının sağlık sektöründeki önemine dair bilgiler,
 • Adlı tıp uzmanlarının tıbbi uygulama hataları ile ilgili bilirkişilik yapacağı olgularda gerekli yöntem ve bilgiler,
 • Adli bilirkişi raporu yazmaya dair yöntem ve incelikler,
 • Otopsi hakkında genel bilgiler ve otopsi türleri,
 • Tıbbi uygulama hatalarında adli tıp uzmanının otopsideki yeri,
 • Tıbbi uygulama hatalarının ilgili sağlık profesyonelleri ve sağlık kurumları bakımından yaratacağı hukuki sorumluluklar,
 • Tıbbi uygulama hatası konulu uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında mahkemeleri doğru yönlendirecek objektif ve bilimsel nitelikte adli bilirkişi raporu yazılmasına dair incelikler,
 • Tıbbi uygulama hatalarına dair bilgilerin gerçek vakalardan oluşan on dört adet olgu örneği ile somuta indirgenmesi.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera