NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite başarı sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Sağlık hukukuna dair temel konuların ele alındığı Sağlık Hukuku Sertifika Programı 2017 içeriği "uzaktan eğitim" metodu ile katılımcılara sunulmaktadır. Sağlık sektörünün hukuki boyutta ele alınacağı içeriklerde; hasta hakları ve hekim sorumlulukları gibi sektör işleyişinde önemli aşamalar bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim bitiminde katılımcılar; tıbbi uygulama hatalarında genel bilgi ve hata tipleri, hatalardan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları, sağlık hukuku ve mevzuatının temel kavramları, sağlık hizmeti sunumunda tarafların hakları ve hekim sorumluluğu gibi önemli konularda detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Sağlık hukuku eğitimi temelde; hızla gelişen tıp ve ilaç sanayi sektörlerinin mevcut ve gelişimine bağlı olarak ortaya çıkarabilecek çeşitli hukuksal sorunların belirlenmesi, analiz edilmesi ve en doğru bir şekilde çözüme ulaştırılması yetisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sertifika sahibi olan kursiyerler, özellikle sağlık alanındaki hukukun işleyişine dair “uzman” derecesinde bilgi sahibi olurlar. Bu da kurs bitiminde elde edilen sağlık hukuku sertifikasının hem mesleki gelişim, hem de gerekliliğin sağlanması anlamına geldiğini göstermektedir.

Sağlık hukuku sertifika programı özellikle de Tıp ve Hukuk Fakülteleri mezunları, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri ve sigortacılık sektörü çalışanları için geliştirilmiş bir eğitimdir. Bu kapsamda kursiyerler sağlık hukukuna giriş ve tıbbi uygulama hataları, klinik risk yönetimi, tıbbi uygulama hatası ile komplikasyon ayrımının yapılması, küresel boyutta tıbbi uygulama hataları, sağlık hukukunda sigorta, hasta hakları ve kişisel sağlık verilerinin gizliliği gibi ana konularda bilgi edinmektedirler.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nın sağladığı önemli kazanımlar aşağıda paylaşılmıştır:

 • Sağlık hukuku ve mevzuatının temel kavramları,
 • Tıbbi uygulama hatalarında genel bilgi ve hata tipleri,
 • Tıbbi uygulama hatalarından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları,
 • Sağlık hizmeti sunumunda tarafların hakları ve hekim sorumluluğu,
 • Aydınlatılmış onamın sağlık profesyonelleri ve hastalar tarafından hukuki, tıbbi ve etik boyutu,
 • Tıbbi uygulama hataları davalarında önemli noktalar,
 • Risk tanımlaması, risk analizi ve risk kontrolü yapılarak tıbbi uygulama hatalarının oluşmasının önlenmesine dair bilgiler,
 • Uzmanlık alanlarına göre tıbbi uygulama hataları,
 • Tıbbi uygulama hatalarında hemşire ve yardımcı sağlık personellerinin yeri,
 • Uygun olmayan yetki devri, erken taburcu, hemşire eksikliği, hastane enfeksiyonu gibi risk etkenleri,
 • Hekimlerin kendilerini olası davalardan korumak için yöneldiği defansif tıp kavramı ve tipleri,
 • Defansif tıbbın hukuki boyutu,
 • Tıbbi hata uygulamalarında izlenen prosedürlerle ilgili olarak farklı ülkelerdeki uygulamalar,
 • Tedavi sağlama sürecindeki tıbbi sahtecilik örnekleri ve bunların tespitine dair bilgiler,
 • Tıbbi sahtecilik olgularına dair çözüm önerileri,
 • Dünyada ve Türkiye'de ilaç sahteciliğinin yeri,
 • İlaç sahteciliğinin hukuksal boyutu,
 • Hasta haklarının gelişimi ve mevzuattaki yerine dair bilgiler ve hasta haklarının neler olduğuna dair bilgiler,
 • Hastaların haklarının neler olduğu ve haklarının ihlal edilmesi halinde izlenecek yollar,
 • Kişisel sağlık verilerinin yasal zeminin ve önemi,
 • Sağlık sigortacılığının sağlık sektöründeki önemine dair bilgiler,
 • Adlı tıp uzmanlarının tıbbi uygulama hataları ile ilgili bilirkişilik yapacağı olgularda gerekli yöntem ve bilgiler,
 • Adli bilirkişi raporu yazmaya dair yöntem ve incelikler,
 • Otopsi hakkında genel bilgiler ve otopsi türleri,
 • Tıbbi uygulama hatalarında adli tıp uzmanının otopsideki yeri,
 • Tıbbi uygulama hatalarının ilgili sağlık profesyonelleri ve sağlık kurumları bakımından yaratacağı hukuki sorumluluklar,
 • Tıbbi uygulama hatası konulu uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında mahkemeleri doğru yönlendirecek objektif ve bilimsel nitelikte adli bilirkişi raporu yazılmasına dair incelikler,
 • Tıbbi uygulama hatalarına dair bilgilerin gerçek vakalardan oluşan on dört adet olgu örneği ile somuta indirgenmesi.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

Eğitim Süreci


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera