NEDEN KATILMALISINIZ?

  • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
  • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
  • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Bir işletmenin büyümesi için sorumlu yetkili ve yöneticilerin mali tablolar analizini yorumlayabilmesi, tabloları bilmesi ve doğru karar alabilmesi en önemli kriterlerdir. Bu kapsamda Mali Tablolar Analizi Eğitimi ile hem şirket analizi yapmak durumunda olan çalışanlara, hem de şirket yönetiminde bulunanlara firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere mali tabloların nasıl analiz edileceğini öğretmek, konuya ilişkin bilgileri anlaşılabilir bir şekilde aktarmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Eğitimin temel amacı; mali tabloların tanıtılması, yorumlanması ve bu sayede şirketlerin finansal durumunun tespitinin yapılabilmesidir.

Mali analiz kursu, muhasebenin işlendiği ve biriktirdiği bilgilerin belli dönemler içerisinde ilgililere aktarılarak işletme hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle mali tabloların genel özellikleri öğretilmekte, tanımlaması yapılmakta, analizin önemi vurgulanmakta ve analiz teknikleri aktarılmaktadır. Buna bağlı olarak da eğitim genel muhasebe kavramlarıyla birlikte yürütülmekte olup, katılımcının konuya daha vakıf olabilmesi için tabanda bir muhasebe bilgisinin olmasını tavsiye ederiz.

Mali Tablolar Analizi Eğitimi online düzenlendiği için sanal ortamda kullanıma uygun; görsel, sesli ve yazılı eğitim dokümanları sayesinde konular anlaşılır bir şekilde, oldukça kısa bir sürede işlenmektedir. Eğitimin içeriğinden bankacılar, vergi uzmanları, çalışanları, yatırımcılar ve şirket yöneticileri ile çalışanları yararlanabilir. Eğitim müfredatı, finansal tablolar ışığında işletmelerin gelecek dönemlerine yönelik stratejiler belirlemesine yardımcı olmak amacına uygun olarak oluşturulmuştur. Finansal tablolar analizinden, borçlu şirketin bilançosundan elde edilebilecek sinyallere kadar birçok konuda bilgi aktarımı yapılmaktadır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitimde, finansal tablo analizinin üç önemli boyutu olan finansal tabloların analize hazırlanması, mali analiz yöntemlerine uygun hesaplamaların yapılması ve elde edilen sonuçların yorumlanması hakkında temel düzeyde bilgiler sunulmaktadır. Bu üç boyutlu incelemenin işletmenin likidite, kârlılık, sermaye yapısı ve aktiflerin kullanım durumu hakkında sunduğu önemli bilgiler örneklerle açıklanmaktadır. Bu amaca hizmet eden mali analiz teknikleri olan karşılaştırmalı tablolar yöntemi, dikey yüzdeler yöntemi, eğilim (trend) yüzdeleri yöntemi ve rasyo ya da oran analizinin nasıl uygulandığı örneklerle açıklanmaktadır. Bu analizlerin ürettiği bilgilerin yorum sürecinde nasıl kullanıldığı da örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Eğitimin sonunda aşağıdaki sorulara cevap alınabilmesi sağlanacaktır:

  • Temel finansal tablolar nelerdir, hangi amaçla hazırlanırlar?
  • Finansal tablo analizi nasıl ve ne için yapılır?
  • Finansal tablo analizinin kullanıcıları kimlerdir?
  • Finansal tablo analizinde kullanılan yöntemler nelerdir?
  • Finansal planlama ve hazırlanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?
  • Bütçeleme kavramı ve türleri nelerdir?
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera