NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Kurumsal Yönetim Eğitimi, kurumsal yönetim ile ilgili temel konuları aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimde, Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık gibi alanlar ele alınmaktadır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Kurumsal yönetim kavramının toplumun her kesiminin ilgilendiği bir konu haline gelmesinin temel nedenlerinden birisi şirketlerin yönetiminde gözlemlenen suiistimaller ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan mali başarısızlıklardır.

ABD’de 2001 yılı ve sonrasında meydana gelen Enron, WorldCom şirket ya da muhasebe skandalları ile akabinde İtalya’da vuku bulan Parmalat skandalı gündeme gelmiştir. Ardından da 2008 küresel kriziyle ortaya çıkan benzeri skandallar, kurumsal yönetim ve muhasebe standartları etkileşiminin önemini ortaya koymuştur. Kurumsal Yönetim, sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için değil, gelişmiş piyasa ekonomileri için de önemini devam ettireceğini göstermiştir.

Özellikle Enron ve WorldCom’un dış denetçisinin, o dönemin en büyük danışmanlık ve dış denetim firması olan Arthur Andersen firması olması ve bu firmanın, yaşanan muhasebe skandallarından sonra piyasadan çekilmek zorunda kalması, kurumsal yönetim ve uygulamalarını daha ilgi çekici hale getirmiştir.

Kurumsal yönetim eğitimi, özellikle firma sahiplerinin ve firmada finans yönetiminden sorumlu birim yöneticilerinin (CFO) bilmesi gereken konuları kapsamaktadır. Programda mümkün olduğunca teorik bilgilerden ziyade günlük yaşamda kullanılabilecek konular üzerinde durulmaktadır.Katılımcılar şu konularda bilgi elde edecektir:

 • Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar,
 • Kurumsal Yönetim Uygulamaları,
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları,
 • Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri,
 • Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri,
 • Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,
 • Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri,
 • Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu,
 • SPK ‘nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı,
 • Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim,
 • Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera