NEDEN KATILMALISINIZ?

  • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
  • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
  • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Campusera kalitesiyle hazırlanan bu eğitim, geniş kapsamlı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hızlı ve sistematik bir şekilde öğretilmesini amaçlamaktadır. Konuya ilişkin Türkiye çapında çok sayıda eğitim vermiş olan Campusera, Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı ile her bir eğitim modülüyle ilgili akla gelebilecek soruları ve kamu ihale mevzuatı bilgilerini katılımcılarla paylaşmaktadır. Böylece hem ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu çalışanının ihale sürecini hatasız bir şekilde yürütebilmesi, hem de ihalelere teklif veren istekli firmaların ihale türüne bağlı olarak bilgi edinebilmesi hedeflenmektedir.

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı eğitimi kamu personelinin ve ihale teklifi veren firmanın bu süreci hata yapmadan yürütmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kamu idarelerinde hizmet ve mal alımıyla yapım işleri ihalelerinden sorunları çalışanların, özel sektör şirketlerinin ihale birimlerinde görevine devam eden fakat kamuya iş yapmak isteyen kişilerin, kamu ihaleleri ile ilgili hukuki süreçlerde rol oynayan savcılar, hakimler ve avukatların katılımına uygun bir programdır. Ayrıca kamu alımlarına dair akademik çalışmalar yürüten öğrenciler ve akademisyenler de, bu sertifika programına dâhil olabilirler.

Eğitim kapsamında öncelikle kamu ihalesi” kavramı tanıtılmakta olup, kavramın Türk hukuk sistemindeki yeri ve önemi katılımcılara aktarılmaktadır. Tipik bir ihale sürecinin aşamaları genel bir bakış açısı ile anlatılmaktadır. Kamu ihale hukukunda sık kullanılan kavramlar ile ülkemizdeki kamu ihalelerinde uygulanan temel ilke ve kurallara değinilmektedir.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

e4734.com’un içerik ortaklığında hazırlanan bu eğitim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ve ikincil düzenlemelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmuş, mevzuatı bizzat uygulamış, gelişmeleri günü gününe takip eden ve konuya ilişkin Türkiye çapında çok sayıda eğitim vermiş bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca, her bir eğitim modülü için akla gelebilecek sorular, içtihat oluşturan örnek Kamu İhale Kurulu Kararları ve uygulama önerileri de katılımcılarla paylaşılmaktadır. Program kapsamında sunulan eğitim modülleri; ihalelere teklif veren istekli firmalara ihale türüne göre önemli bilgiler sağlarken, kamu personelinin ihale sürecini kusursuz bir şekilde yürütmesine katkı sağlamaktadır. Müfredat kapsamında sunulan eğitim modülleri aşağıda sunulmuştur:

  • Kamu İhale Mevzuatının Temel Kavramları Eğitim Modülü
  • Kamu İhale Mevzuatının Ortak Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
  • Doğrudan Temin Uygulamaları Eğitim Modülü
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

Eğitim Süreci


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera