NEDEN KATILMALISINIZ?

  • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
  • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
  • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Bu eğitim, çalışanların hangi sektörde olursa olsun iş hayatlarında temel hakları konusunda daha bilinçli olmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda İş Hukuku Eğitimi ile çalışan bireylerin temel hak ve yükümlülükleri konusunda farkındalık yaratılarak, kurum içi çatışmaların, uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Eğitim süresince katılımcılara çalışanların sahip oldukları haklar konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilme yapılmakta, işyerinin yükümlülükleri öğretilmekte, işçi, işveren vekili ve işveren gibi iş hukukunun temel unsurlarının hukuken ne anlama geldikleri aktarılmaktadır.

İş Hukuku Eğitimi; iş hayatında önemli bir yere sahip olan temel haklara dayalı bir kurs olduğu için program kapsamında farklı sektör çalışanlarının bilincinde olması gereken ana konular işlenmektedir. Çalışanların temel hakları eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz bu eğitim, kursiyerlere iş sözleşmesi, ücretlendirme, kıdem tazminatı ve çalışma süreleri gibi temel konularda detaylı bilgiler sunar. Kursiyer eğitim sonunda iş sözleşmesinin türlerini ve feshini, haksız fesih ve sonuçlarını, ücretin zamanında ödenmesi gerekliliğini, iş kazası ve meslek hastalığına dair kanunu, çalışma süresini ve hafta tatili ücretine ilişkin bilgileri öğrenmiş olacaktır.

İnsan kaynakları biriminde çalışan ya da çalışmayı düşünen personeller ile bu alana geçiş yapmış olan bireyler iş hukuku eğitimden maksimum fayda alabilirler. Ayrıca muhasebe uzmanlarının, şirket yöneticilerinin ve kendi işini kurmak isteyen bireylerin katılımına da uygun bir eğitimdir. Çünkü iş hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen kişilere yönelik olarak geliştirilen eğitim içerisinde örnek olay çalışmaları ve teorik bilgiler yer almaktadır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İş Hukuku Eğitimi, İş hukukunun temel kurumlarının ve bu kurumların işleyişinin hukuki çerçeveden, karşılaşılabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak ele alındığı bir programdır.

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

  • İşçi, işveren, işveren vekili gibi iş hukukunun temel kavramlarının hukuken ne anlama geldiğinin ve sınırlarının belirlenmesi becerisi,
  • Çalışma süreleri, dinlenme süreleri gibi işin düzenlenmesine ilişkin kavramlarla birlikte işçi ve işverenin borçları ve karşılıklı yükümlülüklerinin tespiti,
  • Usulüne uygun olarak bir sözleşmesinin kurulması, sona ermesi ve sonrasında doğan hak ve yükümlülüklerin öngörülebilmesi,
  • Bir bütün olarak iş hukuku alanında bilgi aktararak çalışma ilişkisinin paydaşlarının, alana ilişkin hukuki bilgiden yoksun olmaları sebebiyle doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlemesine katkı sağlama.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

Eğitim Süreci


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera