NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Eğitim Programları ve Öğretim Tasarımı Eğitimi, eğitiminde gelişmiş ülkelerde kullanılan öğretim teknikleri ile katılımcıların konuya ilişkin temel kavram ve ilkeleri kavramaları için düzenlenmektedir. Bu nedenle eğitmenlik becerilerini geliştirmek ve değişime ayak uydurmak isteyen her düzeydeki profesyonellerin, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenlerin, gelişime ve yeniliğe açık eğitimcilerin, görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmayı hedefleyenlerin ve kurumların eğitim, gelişim, İnsan Kaynakları gibi birimlerde görev yapanların katılım gösterebileceği bir kurstur. Farklılaştırılmış eğitim örnekleri ile katılımcıların, eğitmen olmaları için gerekli beceri, bilgi ve bakış açılarını kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kurs süresince eğitim programları ve öğretim tasarımı ile ilgili temel kavramlar öğretildikten sonra eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesi için gerekli tüm teknikler anlatılmaktadır. Bu eğitim sayesinde bireyler, kendi kurumlarında destek eğitim odalarında katılımcılarına yönelik programlar hazırlayabilecek, program hazırlama sürecinde eğiticilere koordinatörlük yapabilecek, ihtiyaç analizi yapabilecek, öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim olabilecekler. Eğitim Programları ve Öğretim Tasarımı Eğitimi’nin kursiyerlere sağladığı kazanımlar; analitik yaklaşım, planlama, ihtiyaç analizi, betimsel yaklaşım, örnek olay tekniği, anlatım teknikleri, farklar yaklaşımı ve değerlendirmedir.

Eğitimin öncelikli amacı ise eğitim programları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunabilmesi, farklılaştırılmış öğretim stratejileri geliştirilebilmesi, konuya ilişkin temel kavram ve ilkelerin öğrenilmesi, eğitmenlik için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Bu nedenle özellikle devlet ve özel okullarda görev yapan her branştan öğretmenlerin, eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıfında okuyan öğrencilerin, eğitim fakültelerini bitirmiş öğretmen adaylarının, eğitmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyonellerin ve görev aldığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanların katılımına uygundur.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Bir ders programı geliştirirken izlenen adımlar
 • İhtiyaç analizi ve planlamanın nasıl yapılacağı
 • Analitik yaklaşım
 • Betimsel yaklaşım
 • Farklar yaklaşımı
 • İhtiyaç analizinde kullanılacak teknikler
 • Planlama
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • Anlatım teknikleri
 • Tartışma tekniği
 • Gösterip yaptırma tekniği
 • Örnek olay tekniği
 • Öğretim ortamının biçimlendirilmesi
 • Değerlendirme
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera