NEDEN KATILMALISINIZ?

  • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
  • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
  • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Üniversite Onaylı Sertifika

Campusera koordinatörlüğünde Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimi düzenlenmektedir. Eğitim süresince kursiyerler, temel hukuk bilgilerini özümseyerek eczacıların mesleklerini sürdürürken karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar ve ilgili sorunların çözüm yolları üzerine bilgiler edinecekler. Eğitimin temel amacı; genel kapsamda hukuki bilgiler verildikten sonra eczacıların içinde bulunduğu hukuki ilişkileri analiz etmek, özel hukuk ve kamu hukuku hakkında gerekli bilgileri sunmaktır.

Eczacılar için Temel Hukuk Eğitiminin amacı bunlar haricinde katılımcının; iş sözleşmesinin feshi, iş sözleşmesinin süreli feshi, fazla mesai, rekabet yasağı, fesih anında ödenmesi gerekenler ve ibraname gibi iş hukukuna dair bilgiler edinmesini sağlamaktır. Ayrıca eczacının tacir sıfatından kaynaklanan yükümlülükleri olduğunu da göz önünde bulundurarak tacir olmanın getirdiği özel durumları, şirket sözleşmesindeki cezai şartlar, ürün/fatura iadesi, kıymetli evrak ve tüketici sorunları da eğitim kapsamındadır. Bu nedenle serbest eczacılar haricinde Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve yeni mezun eczacılarda temel hukuk eğitimine katılabilirler.

Temel hukuk eğitimi kısaca eczacıların iş hukuku, genel hukuk, tacir sıfatından kaynaklı yükümlülükleri, kiracı olarak hak ve yükümlülükleri konularında detaylı bilgi almasını amaçlamaktadır. Eczacılık mesleğine dair de özel mevzuat kapsamında genel bilgiler aktarıldıktan sonra eğitim süresince Türk Eczacıları Birliği Kanunu, Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü, muvazaanın yaptırımları, disiplin cezaları, Eczacılar ve Eczaneler için Kanun ve Yönetmelik öğretilmektedir. Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimi sonrasında mevzuatta ve serbest eczanelerde en sık karşılaşılan hukuki sorunlara hâkim olabilir ve sorunlara hukuki yollarla nasıl çözüm getirilebileceğini öğrenebilirsiniz.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eczacılar İçin Temel Hukuk Bilgisi Eğitimi, eczacılara mevzuatın tanıtıldığı, yasal kurallar ve yaptırımlar hakkında bilgi verilen bir programdır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur;

  • Eczacılıkla doğrudan ilgili yasa, yönetmelik ve kuralların tanınması,
  • Eczacılıkla doğrudan ilgili olmayan fakat meslekte sık başvurulan diğer yasaların tanınması,
  • Eczacının sağlık meslek mensubu olarak sorumlulukları hakkında bilgi edinilmesi,
  • Eczacının kiracılık, işverenlik, tacir gibi diğer sıfatlarının yasal sonuçları hakkında bilgi edinilmesi,
  • Eczacı odalarının kuruluş, işleyiş ve disiplin yetkileri hakkında bilgi edinilmesi,
  • Eczacının eczanenin açılması ve işletilmesiyle ilgili uyması gereken kurallar hakkında bilgi edinilmesi,
  • Eczacının eczacılık mevzuatına aykırı davranışı halinde alabileceği yaptırımlar hakkında bilgi edinilmesi.
Uzaktan Eğitim Sertifika

Tamamı Çevrimiçi : Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.


© Copyright 2012-2017 Campusera | Her hakkı saklıdır.
Powered by Campusera